Explorer » Specials » Mosselen en oesters

Rondleiding in de wereld van mosselen en oesters

Veel mensen kennen mosselen en oesters. In België zijn deze lekkernijen uit de zee niet aan te slepen. In Nederland worden steeds meer mosselen gegeten. Oesters is nog een ander verhaal. Onbekend maakt dikwijls ook onbemind. Vaak merk je dat men nog niet zoveel van mosselen en oesters en de schelpdierbranche afweet.

Food is hot

Er is de laatste jaren een toenemende aandacht voor food en foodproducten. De bijdragen van de televisie met veel kookprogramma's en shows waarin mensen zelf mee kunnen doen om een "top chef"-titel in de wacht te slepen, spelen daar een grote rol in. Maar ook zaken als een bewustwording om gezonder te eten, een duurzame teelt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en interesse in streekgebonden producten hebben hier een groot aandeel in. Mosselen en oesters passen prima in dat plaatje.

Herkomst

De mensen willen vooraf al meer weten als ze overwegen een product te gaan kopen. Daarvoor oriënteert men zich tegenwoordig op internet waar vaak al een schat van informatie te vinden is. Men wil weten waar alles vandaan komt en wat "de geschiedenis" van het product is, wat ze kopen. Ook willen de mensen de verhalen horen achter de producten die ze zien of kopen.

Andere toerist

Toerisme is door de jaren heen veranderd. De huidige toerist wil zelf ontdekken, beleven en doen. Wat betreft mosselen, oesters en ook andere schaal- en schelpdieren is het niet anders. Toeristen die Yerseke bezoeken vinden alles wat er te zien en te doen is langs de waterkant, heel interessant. Vaak stelt men vragen en is men op zoek naar meer informatie. Ik wil graag m'n steentje bijdragen aan het verstrekken van deze informatie en geef daarom in deze special uitleg over het reilen en zeilen van de mossel- en oesterbranche.
Misverstanden over mosselen

Misverstanden over mosselen

Eén van de bekendste producten uit Zeeland zijn mosselen. In de media worden zaken als mosselvisserij en zaadvisserij, handel en kwekers vaak door elkaar gehaald. Het is één en dezelfde sector maar he…

Mosselen: alles over de visserij op mosselzaad

Om verzekerd te zijn van een voorraad consumptiemosselen zijn mosselkwekers afhankelijk van hun grondstof: het mosselzaad. Dit zijn “mini’-mosseltjes die enkele jaren nodig hebben om te groeien tot co…

Mosselen: alles over mosselkweek en -visserij

Als het mosselzaad volgroeid is tot consumptiemosselen kan de mosselkweker beslissen dit op te gaan vissen en te verkopen aan de mosselhandel. Voorafgaand aan het begin van het mosselseizoen, heeft de…

Het verwerken en verpakken van mosselen in de fabriek

Voordat de mosselen worden ingepakt voor de consument, ondergaan ze eerst nog een behoorlijk traject in de fabriek van een mosselhandel. Dit gebeurt in verschillende stappen. Na het weer opvissen van…

Oesters: zeebanket uit Zeeland

Behalve mosselen staat de Zeeuwse vissersplaats Yerseke ook bekend om zijn oesters. Om oesters te kweken moet er veel werk verzet worden en dat gebeurt nog veel met de hand. Een oester heeft een harde…

Oesters: alles over de oesterkweek en -visserij

Yerseke staat bekend om zijn mosselen. Maar hier is ook de oesterkweek geconcentreerd. Oesters worden gekweekt en gevist op de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. De kweek begint met het verkrijgen…

Het verwerken en inpakken van oesters

Nadat oesters gevist zijn worden ze gesorteerd en tijdelijk opgeslagen in de oesterputten. Na een verwaterperiode, waardoor de oester de kans krijgt zich van het slib te ontdoen, kunnen ze worden inge…

Mosselen aan touwen en netten in Oosterschelde en Waddenzee

Mosselen worden in Nederland gekweekt in de Waddenzee en de Oosterschelde. De meeste mosselen komen van de zogenaamde bodemcultuur. Dit zijn mosselen die gekweekt worden op de bodem van de zee. Behalv…
Rondvaart Oosterschelde naar nieuwe methode oesterkweek

Rondvaart Oosterschelde naar nieuwe methode oesterkweek

Bekend is het traditionele verwerken en inpakken van de oesters in de historische oesterputten en loodsjes in Yerseke. Er wordt op diverse locaties en tijdens rondleidingen uitleg gegeven over de oest…
Gepubliceerd door Explorer op 01-09-2015, laatst gewijzigd op 20-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.zeeuwseoesters.nl/visserij_en_teeltNL.html
  • www.laatzeelandzien.nl