Explorer » Specials » Speciale schepen

De werkpaarden van de zee

Voor het vervoer van goederen zijn schepen een onmisbare schakel. Grote hoeveelheden per keer over een grote afstand vervoeren, is de specialiteit van deze vervoerders. De meeste vrachtvaarders zijn standaard schepen. Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere schepen. In de eerste plaats de schepen die opvallen door hun afwijkende maten: de mega-schepen van de wereldzeeën. Behalve deze giganten zijn er nog een aantal speciale schepen.

Specialist op hun terrein

Alle specialisten hebben een eigen, specifieke taak. Soms zijn ze zelfs ontworpen om meerdere taken uit te kunnen voeren. Deze schepen zijn compleet anders wat betreft de uitvoering en model ten opzichte van de standaard vrachtschepen. Het zijn de echte werkpaarden van de zee.

Voorzieningen en faciliteiten

Sommige speciale schepen helpen voorzieningen mogelijk te maken. Vaarwegen openhouden bijvoorbeeld, die anders (tijdelijk)onbevaarbaar zouden zijn doordat ze dichtgevroren zijn. Of het bereikbaar houden van een haven door er voor te zorgen dat de vaargeul op de juiste diepte blijft. Maar ook zorgen dat de winning van gas en olie door blijft gaan, zodat er altijd benzine is voor de auto.

Calamiteiten bestrijding

Net als op het land zijn er op zee af en toe calamiteiten. Om deze incidenten te helpen bestrijden wordt gebruik gemaakt van specialisten. Speciale schepen met een goed opgeleide en getrainde bemanning. Ze staan altijd klaar om met gevaar voor eigen leven en het schip, te proberen dat van anderen te redden.

Projecten

Er zijn grote projecten waar schepen gebouwd worden voor één opdracht. De speciale schepen die gebouwd zijn om de Stormvloedkering Oosterschelde te realiseren, zijn hier een goed voorbeeld van.

In deze special een kijkje achter de schermen in deze specialisten wereld.
Bevoorradingsschepen: de alleskunners van de offshore

Bevoorradingsschepen: de alleskunners van de offshore

De aanduiding offshore heeft betrekking op de activiteiten die plaatsvinden op schepen en olie- en gasplatforms, met de bedoeling om olie en gas te winnen. Behalve dat er al veel verschillende soorten…

Sleepboot: specialist in slepen, berging en offshore

Sleepboten zijn er in verschillende soorten en afmetingen. Er zijn zeeslepers, kustsleepboten, havensleepboten en ook nog binnenvaartsleepboten. Nederland heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in…

Speciale schepen voor de stormvloedkering Oosterschelde

De stormvloedkering Oosterschelde is een waterkering in de monding van de Oosterschelde. Gebouwd als onderdeel van het Deltaplan, wat in het leven geroepen was na de Watersnoodramp van 1953. Het gaat…

Een innovatief en revolutionair vissersschip

In de Nederlandse visserijwereld is een omslag gaande. Dit is nodig omdat voortzetten op de huidige manier van vissen te onrendabel geworden is. Men heeft ingezet op het ontwikkelen van een vaartuig w…
Het loodswezen: dienstverlening op zee

Het loodswezen: dienstverlening op zee

Een loods is een specialist die heel erg goed bekend is met een (gedeelte van) een vaarwater. De loods heeft een adviserende rol voor de kapitein van het schip, die ondanks de aanwezigheid van een loo…
IJsbrekers: krachtpatsers in de kou

IJsbrekers: krachtpatsers in de kou

Een klein gedeelte van al het zeewater op aarde bestaat uit ijs. In de poolzeeën komen verschillende vormen van zee-ijs voor. De scheepvaart moet hier terdege rekening mee houden, omdat varen in ijs g…
Gepubliceerd door Explorer op 20-11-2015, laatst gewijzigd op 10-07-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.polar-reisen.de/expeditionsschiffe/kapitan-khlebnikov/index.html